دارک وب

فروش اسرار نظامی ارتش آمریکا در دارک ‌وب

21 تير 1397 ديدگاه 1

اسرار و اطلاعات نظامی اغلب با حساسیت و امنیت بسیار بالایی محافظت می‌شوند و دسترسی غیر قانونی به آنها تقریبا غیرممکن است. البته در صورتی که پای یک روتر ضعیف در میان باشد، این حرف‌ها دیگر معنی ندارند....