واقعیت دیجیتالی

واقعیت دیجیتالی: تغییری از تکنولوژی به سمت فرصت ها

20 تير 1397 ديدگاه 1

همانطور که نحوه تعامل ما با تکنولوژی در حال تغییر است، انقلاب واقعیت افزوده و مجازی هم به نقطه اوج خودش رسیده است. پیشی گرفتن بخش تجاری از مصرفی در بکارگیری این تکنولوژی های جدید خود گواه سرعت این...