بالش بلندگودار

بالشی که موسیقی پخش می‌کند

20 تير 1397 ديدگاه 0

بالش‌ها، می‌توانند به عنوان کم تغییرترین اشیا در طی صد سال گذشته انتخاب شوند. بالش‌ها همیشه نرم بوده‌اند و همواره یک کاربرد داشتند: گذاشتن سر روی آنها. اما در دنیای توسعه یافته امروزی، بالش‌ها نیز...