عکس گروه هفت

صحنه مشهور اجلاس گروه 7 از زاویه دید کشورهای مختلف

22 خرداد 1397 ديدگاه 0

اوایل این هفته یک عکس از لحظه جمع شدن رهبران اجلاس گروه هفت کشور صنعتی به مهمترین تصویر شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. عکسی که تنش تجاری حاکم بر اجلاس میان شش کشور و آمریکا در آن به وضوح مشخص بود. انتشار...