معایب کیبورد مکبوک

کیبورد جدید مک‌بوک کار دست اپل داد!

24 ارديبهشت 1397 ديدگاه 2

بر اساس شکایت جدیدی که اخیرا در دادگاه فدرال مطرح شده، ادعا می‌شود کیبوردهای «پروانه‌ای» به‌کارگرفته شده در مک‌بوک پرو و مک‌بوک‌های جدید اپل معیوب هستند. شاکیان این پرونده از دادگاه خواسته‌اند تا اپل...