ساختمان شیشه ای اپل

دردسر ساختمان شیشه‌ای اپل برای کارمندانش

13 اسفند 1396 ديدگاه 0

طراحی شیشه ای بسیاری از دیوارهای ساختمان مرکزی جدید اپل موجب برخورد افراد حواس پرت با آنها و وقوع جراحاتی شده که کار را به تماس با پلیس کشانده است. به گزارش فارس، در ماه گذشته اخباری منتشر شد دال بر...