لایحه حکمرانی الکترونیکی

لوایح پنج‌گانه نظام حقوقی سایبری ایران

12 February 2018 ديدگاه 0

وزیر ارتباطات دو روز قبل در توییتر  از رونمایی پنج لایحه پیشنهادی خبر داد که به گفته او ترسیم نظام حقوقی سایبری ایران است. این پنج لایحه به گفته آذری جهرمی پس از بررسی و گرفتن نظر اندیشمندان و صاحب‌...