استرس تکنولوژی

استرس تکنولوژی شما را به کشتن می‌دهند!

20 بهمن 1396 ديدگاه 0

مویا ساینر بر روی تحقیقی با موضوع تاثیرات چک کردن مداوم ایمیل کار می‌کرد که با داشتن یک گوشی هوشمند، به سادگی امکان‌پذیر شده است.  این محقق به نتایج جالبی توجه دست یافته و طبق تحقیقات او فرهنگ چک...