پیام رسانها

منابع درآمد پیام‌رسان‌ها

نوشته سیمین عزیزمحمدی 19 دى 1396 ديدگاه 1

«دنیای اقتصاد» محل تامین منابع ۹ پیام‌رسان و اپلیکیشن محبوب را بررسی کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد عمده این اپلیکیشن‌ها از محل آبونمان، تبلیغات، استیکر و آنالیز بیگ دیتا تامین مالی می‌شوند. برخی از آنها...