اخبار علمی

حس لامسه برای دست مصنوعی!

18 دى 1396 ديدگاه 0

صنعت پروتزهای انسانی در طی 100 سال گذشته آن قدر پیشرفت‌های چشم گیری داشته که فردی با وجود عضو مصنوعی، اگر قابلیت‌های بیشتری از افراد عادی نداشته باشد، کمتر از آنها نیز ندارد. با این وجود، بخش‌های...