علیرضا کاشیان

راهبری اینترنت در یک گفت و گو +ویدیو

نوشته شهرام شریف 17 دى 1396 ديدگاه 0

اجلاس راهبری اینترنت که اوایل دی ماه در ژنو سوییس برگزار شد پرسشی قدیمی اما مهم در عرصه اینترنت را باز کرد: اینترنت را چه کسی باید کنترل کند؟ سال 2003 که اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در همین ژنو برگزار...