شروع رجیستری موبایل

طرح رجیستری با آیفون آغاز می‌شود

3 December 2017 ديدگاه 27

طرح رجیستری از روز سه‌شنبه چهاردهم آذر با آیفون اجرا می‌شود