تعرفه جدید اینترنت

پیچیدگی‌های تعرفه جدید اینترنت

نوشته محمود خسروی 18 بهمن 1396 ديدگاه 1

شرکت‌های اینترنتی مرتبا تعرفه‌های جدید را تغییر می‌دهند


آشفتگی قیمت اینترنت ثابت

12 آذر 1396 ديدگاه 4

این روزها بدترین زمان برای تمام شدن مهلت اینترنت و یا تمدید آن است. به تازگی قانون مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات شرکت‌ها را محبور به حذف سرویس‌های حجمی کرده تا سرویس‌های غیرحجمی جایگزین آن شوند. به...