درآمد خالص مایکروسافت

مایکروسافت و اندیشه تریلیون دلاری شدن

1 November 2017 ديدگاه 0

تصور آینده بدون مایکروسافت حقیقتا غیرقابل تحمل است