قدرت گوگل

چرا از پتابایت‌ می‌ترسیم؟

نوشته کالو لیتارو 3 بهمن 1395 ديدگاه 2

گوگل 15 پتابایت داده را در 56 دقیقه آنالیز می‌کند