بازیابی

بازیابی عکس‌ها و مکالمات حذف شده از تلگرام

12 September 2016 ديدگاه 218

در نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام، افزایش تعداد گفتگوها با کاربران مختلف ممکن است مدیریت مکالمات را سخت‌ و دشوار سازد. در نتیجه این امر، همیشه این احتمال وجود دارد تا مکالمه با افراد را به اشتباه حذف...