آمار فروش اینترنتی

آمار فروش اینترنتی کشور در سال ۱۳۹۶

نوشته احسان براری 13 June 2018 ديدگاه 0

خرید و فروش اینترنتی در کشور ما چند سالی است که تبدیل به یک رویه پذیرفته‌شده و رایج شده است. در عین حال هنوز هم اگر بحث از خرید و فروش اینترنتی مطرح شود بسیاری (و چه بسا اکثریت) قائل به این هستند که...


هر ایرانی، یک خرید اینترنتی در ماه

نوشته سیمین عزیزمحمدی 15 August 2016 ديدگاه 0

متوسط سرانه خرید اینترنتی روزانه 1750 تومان است