دو و میدانی

تکنولوژی جدید برای ورزشکاران رشته‌های دو و میدانی

20 مرداد 1395 ديدگاه 1

بازیکن از طریق Track-Man می تواند بلافاصله خط سیر توپ را دنبال کند و همچنین مسافت طی شده را به صورت آنی مشاهده کند