کاهش تعرفه اینترنت

جزئیات اجرای «کاهش تعرفه اینترنت»

نوشته سونیتا سراب‌پور 4 مرداد 1395 ديدگاه 4

در مصوبه جدید همه بازیگران حوزه باید به صورت همزمان دست به اعمال تخفیف‌ بزنند.