حقوق گوگل

هزینه باورنکردنی اجاره برای مهندسان سانفرانسیسکویی

5 July 2016 ديدگاه 0

کارکنان شرکت‌های مطرح در حوزه تکنولوژی اگرچه دستمزدهای بالایی دریافت می‌کنند اما بدنیست بدانید در برخی نواحی جغرافیایی مانند سان‌فرانسیسکو، چیزی در حدود نیمی از حقوق دریافتی این افراد صرف پرداخت...