حقوق شرکتهای تکنولوژی

هزینه باورنکردنی اجاره برای مهندسان سانفرانسیسکویی

15 تير 1395 ديدگاه 0

کارکنان شرکت‌های مطرح در حوزه تکنولوژی اگرچه دستمزدهای بالایی دریافت می‌کنند اما بدنیست بدانید در برخی نواحی جغرافیایی مانند سان‌فرانسیسکو، چیزی در حدود نیمی از حقوق دریافتی این افراد صرف پرداخت...