wpp

بحران در WPP بزرگترین شرکت تبلیغاتی جهان

27 فروردين 1397 ديدگاه 0

این شرکت 200 هزار کارمند در سراسر جهان دارد