Split Screens

دنیای Westworld از نگاه بازیگر شخصیت "برنارد"

20 خرداد 1397 ديدگاه 0

در ربات‌های داستان Westworld شاهد هستیم که بارقه‌هایی از انسانیت دیده می‌شود، تکه‌هایی از زندگی.