فرمت JPEG

کدام بهتر است JPEG یا PNG

نوشته امیر تربیت جویی / Amir Tarbyatjoui 5 November 2017 ديدگاه 4

در دنیای تصویر یا عکس دو فرمت تصویری از نظر میزان استفاده بالاتر از دیگر فرمت‌ها قرار می‌گیرند. JPEG یا JPG و همچنین فرمت PNG.  در نگاه نخست هر دو فرمت تصویری به نظر شبیه به هم‌اند اما اگر نگاهی دقیق...