غیر فعال کردن موقت اینستاگرام

حذف موقت یا دائم اکانت اینستاگرام چگونه است ؟

3 آذر 1394 ديدگاه 227

غیرفعال کردن بدان‌معنا است که حساب کاربری شما تا زمانی که با واردشدن مجدد به این حساب، آن‌را مجددا فعال کنید، مخفی خواهد ب