نسخه چاپی

روزنامه اعتماد می‌نویسد : تازه‌ترين گزارش بانك مركزي از ميزان تراكنش‌هاي شاپرك از حجم تجارت الكترونيكي در ايران حاكي از افزايش سهم تراكنش‌هاي اينترنتي در كشور است. بنا به گزارش بانك مركزي ميزان تراكنش‌هاي شاپرك در سال ٩٤ تا بهمن ماه به بيش از ٩٤هزار ميليارد تومان رسيده است ؛ رقمي كه نسبت به كل تراكنش‌هاي انجام شده در شبكه شاپرك در سال ٩٣ نزديك به ٤٢هزار ميليارد تومان افزايش

را نشان مي‌دهد.

در همين حال آمارهاي بانك مركزي از تراكنش‌هاي شبكه شاپرك در بخش اينترنت حاكي از افزايش خريدهاي اينترنتي است و نشان مي‌دهد كه ميزان تراكنش‌هاي خريد اينترنتي در اين شبكه به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزايش قابل توجهي يافته است. اين آمار نشان مي‌دهد كه كل تراكنش‌هاي ثبت شده در شبكه شاپرك در بهمن ماه به ٩٤٢٩٣٣٨٨٢ ميليون ريال و در دي ماه به ٨٧٣٧٩٠١٧٦ ميليون ريال رسيده كه روال افزايشي را در پيش داشته است. در همين حال تراكنش‌هاي ثبت شده در فصل پاييز نيز نشان مي‌دهد كه حجم تراكنش‌ها هرچند در مهر ماه به رقم ٨٥٨١٦٦٧٨٥ميليون ريال رسيده بود اما در آخرين ماه پاييز به ٨١٠٧٩٠١٧٦ميليون ريال رسيد كه كاهش قابل توجهي داشته است.

در عين حال كارشناسان اين حوزه معتقدند كه برگزاري جشنواره‌هاي خريد اينترنتي كه از سوي كسب و كارهاي فعال اينترنتي در اسفند‌ماه سال جاري برگزار شده است مي‌تواند حجم خريدهاي اينترنتي را در پايان سال ٩٤ به رقم قابل توجهي برساند كه مي‌توان از آن به عنوان ركورد شكني تراكنش‌هاي شاپرك ياد كرد؛ ركورد‌زني كه افسار آن در اختيار بخش خصوصي است.

 

http://itiran.com/node/70752


موارد موضوعی مرتبط