نسخه چاپی

آی تی ایران - برنامه پاتوق اقتصادی رادیو اقتصاد این هفته به موضوع سرقت اطلاعات بانکی سه میلیون مشتری شبکه بانکی اختصاص داشت.

آی تی ایران - برنامه پاتوق اقتصادی رادیو اقتصاد این هفته به موضوع سرقت اطلاعات بانکی سه میلیون مشتری شبکه بانکی اختصاص داشت. در این برنامه ایمان بیک سردبیر روزنامه فناوران اطلاعات، رضاهاشمی کارشناس فناوری اطلاعات و شهرام شریف روزنامه نگار درباره اتفاق رخ داده در شبکه بانکی به بحث پرداختند. بحث درباره نحوه دسترسی و افشای این اطلاعات و همچنین موضوع امنیت شبکه بانکی کشور و نحوه اطلاع رسانی آن از جمله مواردی بود که در برنامه پاتوق این هفته مطرح شد. همچنین احمد علیپور سخنگوی سندیکای تولید کنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات و فعال بخش خصوصی به عنوان میهمان تلفنی برنامه به دفاع از بخش خصوصی در این ماجرا پرداخت. مختاریان کارشناس امنیت بانکی و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز میهمانان تلفنی دیگر این برنامه بودند. برنامه کامل را میتوانید از این لینک بشنوید:

http://itiran.com/node/61994


موارد موضوعی مرتبط