نسخه چاپی

مدير اجرايي گوگل اظهار كرد كه اين شركت از اوايل ماه اكتبر همكاري تبليغاتي خود با ياهو را آغاز خواهد كرد.

مدير اجرايي گوگل اظهار كرد كه اين شركت از اوايل ماه اكتبر همكاري تبليغاتي خود با ياهو را آغاز خواهد كرد.
اريك اشميت در مصاحبه با پايگاه خبري بلومبرگ با اشاره به اين كه قراردادش با ياهو هنوز مورد مخالفت مقامات آنتي‌تراست قرار نگرفته اعلام كرد اين همكاري كه طي آن گوگل تبليغات بخشي از نتايج موتور جست‌وجوي ياهو را فراهم خواهد كرد از اوايل ماه اكتبر به اجرا درمي‌آيد.
اين دو شركت هنگامي كه در 12 ماه ژوئن به توافق رسيدند آغاز همكاري خود را به صورت داوطلبانه به مدت سه ماه و نيم به تاخير انداختند.
اين قرارداد يكي از مهم‌ترين اقدامات صورت گرفته از سوي ياهو براي دفع تلاش‌هاي مايكروسافت به منظور خريداري اين شركت اينترنتي بوده است.
ياهو انتظار دارد با اين قرارداد بين 250 ميليون و 450 ميليون دلار درآمد اضافي در 12 ماه نخست از آغاز همكاري با گوگل به دست آورد.
گوگل در حال حاضر 75 درصد از بازار تبليغات جست‌وجوي 11 ميليارد دلاري آمريكا را در اختيار دارد و ياهو با فاصله زياد نسبت به آن 9 درصد از اين بازار را در اختيار دارد.

http://itiran.com/node/54127