منبع :‌ مهر نسخه چاپی

هم اکنون خطوط تلفنی ۴ درصد مشترکان مخابرات تهران و البرز، بر پایه PCM است که برای سال آینده مشکل این در کشور حل خواهیم شد.

 

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران با بیان اینکه واگذاری تلفن ثابت در تهران و البرز به روز شده است، گفت: تنها ۱۰ هزار فیش تلفن بیش از یک ماه است که در نوبت اتصال قرار دارند.

 علیرضا صیدی در مورد برخی خطوط تلفن ثابت که بر بستر کافوی نوری – PCM – ایجاد شده اند و امکان اتصال خطوط اینترنت را به دلیل قدیمی بودن این تکنولوژی ندارند نیز گفت: برای سال آینده مشکل خطوط تلفن ثابت PCM را در کشور حل خواهیم کرد.

صیدی با تاکید براینکه هم اکنون خطوط تلفنی ۴ درصد مشترکان مخابرات تهران و البرز، بر پایه PCM است افزود: جمع اوری خطوط PCM به ازای هر خط، حدود ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان هزینه دربردارد و این درحالی است که درآمد مخابرات به ازای هر خط – آرپو- حدود ۸ تومان برآورد می شود؛ به همین دلیل جمع آوری خطوط PCM و جایگزینی آن با خطوط مسی، هزینه بر است و باید طبق برنامه زمان بندی به مرور انجام شود.

http://itiran.com/node/68563


موارد موضوعی مرتبط