منبع :‌ آی تی ایران نسخه چاپی

مشترکین استان تهران و البرز برای اعلام و رفع خرابی تلفن ثابت خود باید با شماره 20117 تماس و شماره تلفن خراب خود را به این سامانه اعلام کنند تا در اسرع وقت نسبت به رفع خرابی تلفن آنان اقدام شود.

 

کد 17 و 117 سامانه اعلام و رفع خرابی تلفن از امروز 3 اسفند ماه سال جاری به 20117 تغییر می کند.

 مشترکین استان تهران و البرز برای اعلام و رفع خرابی تلفن ثابت خود باید با شماره 20117 تماس و شماره تلفن خراب خود را به این سامانه اعلام کنند تا در اسرع وقت نسبت به رفع خرابی تلفن آنان اقدام شود.

گفتنی است در صورتیکه خرابی تلفن بعد از گذشت 24 ساعت رفع نشد مشترکین می توانند به مرکز مخابرات مربوطه مراجعه و یا با شماره تلفن 2090 تماس برقرار کنند.

http://itiran.com/node/68477


موارد موضوعی مرتبط