منبع :‌ مهر نسخه چاپی

دستور قضایی برای فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام صادر شده است و این حکم قضایی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرا ابلاغ شده است.

دوم خرداد 1393 - شبکه اجتماعی به اشتراک گذاری عکس - اینستاگرام- با حکم قضایی فیلتر می شود و در حال حاضر دستور فیلتر شدن آن به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است.

 به گزارش خبرگزاری مهر یک مقام آگاه با تائید این خبر اظهار داشت: این شبکه اجتماعی موبایلی، به دلیل دارا بودن شاکی خصوصی در لیست مسدودیت دسترسی قرار گرفته است. وی با بیان اینکه دستور قضایی برای فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام صادر شده است، اضافه کرد: این حکم قضایی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرا ابلاغ شده است.

وی با تاکید براینکه شاکیان خصوصی این شبکه اجتماعی، به دلیل نقص حریم شخصی از این شبکه شکایت کرده اند خاطرنشان کرد: دستور فیلترینگ ایسنتاگرام ارتباطی با تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ندارد و این حکم قضایی مستقیما از سوی دادستانی به وزارت ارتباطات برای اجرا ابلاغ شده است.

به روزرسانی: به دنبال مذاکرات صورت گرفته فیلترینگ اینستاگرام منتفی شد. 

http://itiran.com/node/67268


موارد موضوعی مرتبط