منبع :‌ آی تی ایران نسخه چاپی

ایرانسل دو بسته شبانه جدید را به بسته‌های قبلی اینترنت موبایل خود اضافه کرد. 

یکی از این بسته‌ها ۱ روزه ۱ گیگابایتی ( ۲ تا ۸ بامداد) به قیمت هزارتومان و دیگری ۱ ماهه ۲۴ گیگابایتی ( ۲ تا ۸ بامداد) به قیمت ۱۰ هزارتومان است. 

سته یک گیگابایتی یک روزه با شماره گیری کد دستوری *۵۵۵*۵۲۱# برای مشترکین اعتباری و *۵۵۵*۵*۱*۷# برای مشترکین دائمی و بسته یک ماهه 24 گیگابایتی با شماره گیری کددستوری *۵۵۵*۵۱۸# برای مشترکین اعتباری و *۵۵۵*۵*۳*۹# برای مشترکین دائمی فعال می‌شود و از ساعت 2 تا 8 توسط تمامی مشترکین دائمی، اعتباری و دیتای ایراسنل قابل استفاده است.

 

از آرشیو : قیمت بسته‌های افزایشی اینترنت ایرانسل 

http://itiran.com/node/68242


موارد موضوعی مرتبط