محدودیت‌های کرونا برای شرکت‌های بزرگ فناوری

طبق دستور مقامات و اداره سلامت عمومی‌ شهر سانتا کلارا آمریکا، شرکت‌هایی که در مناطقی همچون مانتین ویو، کوپرتینو، پالو آلتو و سن خوزه حضور دارند می‌بایست سفرها و هرگونه گردهمایی‌های گروهی خود را به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا لغو کنند. اداره سلامت عمومی‌سانتا کلارا با انتشار بیانیه‌ای که در آن نکاتی … ادامه خواندن محدودیت‌های کرونا برای شرکت‌های بزرگ فناوری