پایان دست دادن در جهان ، ویروس کرونا احوالپرسی را تغییر داده است

در حالی که ویروس کرونا به گسترش خود در سراسر جهان ادامه می‌دهد این بیماری باعث برخی آداب و رفتارها بین مردم جهان شده از جمله مهمترین آن‌ها « دست دادن». به اینها باید  اضافه کنید زدن دست به گونه طرف مقابل، در آغوش کشیدن هنگام سلام و احوالپرسی و حتی عملی مثل high-fives ( … ادامه خواندن پایان دست دادن در جهان ، ویروس کرونا احوالپرسی را تغییر داده است