حمله اینترنتی دلیل اختلال امروز اینترنت ایران

از صبح امروز به دلیل حمله منع سرویس توزیع شده یا DDS اینترنت ایران دچار اختلال شده است. از قبل ساعت ۱۲ امروز ، اینترنت در کشور دچار اختلال شده به خصوص اینترنت بین‌الملل و بیشترین اختلال مربوط به اپراتورهای ثابت بود. درباره علت این موضوع از سوی سجاد بنابی – عضو هیأت مدیره شرکت … ادامه خواندن حمله اینترنتی دلیل اختلال امروز اینترنت ایران