کالبد شکافی پیکسل 3a و پیکسل 3a XL

وبسایت مشهور iFixit در جدیدترین بررسی خود نمره 6 از 10 را به دو گوشی پیکسل 3a و پیکسل 3a XL داده است. این نمره پس از باز کردن قطعه به قطعه این گوشی توسط وبسایت iFixit داده شد که البته در بررسی پیکسل 3a نکات زیادی از این دو گوشی یاد گرفتیم. دو گوشی … ادامه خواندن کالبد شکافی پیکسل 3a و پیکسل 3a XL