موزه بی نظیر خودروهای مشهور فیلمهای علمی – تخیلی

هفته گذشته موزه خودرو پترسون در لوس آنجلس خودروهای رویایی که در فیلمهای فانتزی و علمی- تخیلی حضور داشتند را به نمایش گذاشت. این نمایشگاه شامل پنجاه خودروی فیلمهای مشهور تاریخ سینما بود که بسیاری از آنها در ذهن و یاد همگان مانده است.مقالات مرتبط: خودروهای هوایی کم مصرف تر از خودروهای زمینیموزه محصولات اپل … ادامه خواندن موزه بی نظیر خودروهای مشهور فیلمهای علمی – تخیلی