موزه بی نظیر خودروهای مشهور فیلمهای علمی – تخیلی

هفته گذشته موزه خودرو پترسون در لوس آنجلس خودروهای رویایی که در فیلمهای فانتزی و علمی- تخیلی حضور داشتند را به نمایش گذاشت. این نمایشگاه شامل پنجاه خودروی فیلمهای مشهور تاریخ سینما بود که بسیاری از آنها در ذهن و یاد همگان مانده است. به گفته مدیر این نمایشگاه خودروهای ارایه شده بزرگترین مجموعه تاریخ … ادامه خواندن موزه بی نظیر خودروهای مشهور فیلمهای علمی – تخیلی