دوربینهای برگزیدگان جوایز ورد پرس فوتو ۲۰۱۹

اسامی برندگان جوایز مشهور عکاسی وردپرس فوتو ۲۰۱۹ مشخص شده و این مسابقه سطح بالای فوتوژورنالیسم حالا آثار منتخب را معرفی کرده است. نکته این مسابقات این است که متادیتا یا اطلاعات عکسهای منتخب هم منتشر شده و حالا از روی این اطلاعات می‌توان دریافت برندگان جوایز مشهور از چه دوربین‌هایی استفاده می‌کردند. یک سایت … ادامه خواندن دوربینهای برگزیدگان جوایز ورد پرس فوتو ۲۰۱۹