مانور هوش مصنوعی در زندگی انسان ها

هوش مصنوعی، صنعت عجیبی است. هوش مصنوعی بازی تاج و تخت را پیش‌بینی می‌کند این سیستم نو ظهور، می‌تواند با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، نوع تصاویر و اشیا و افراد موجود در آنها را تشخیص دهد.مقالات مرتبط: هوش مصنوعی گوگل در تشخیص سرطان بهتر از انسان عمل می‌کندمانور ارتش آمریکا با خودروهای خودرانامانوئل مکرون از … ادامه خواندن مانور هوش مصنوعی در زندگی انسان ها