مانور هوش مصنوعی در زندگی انسان ها

هوش مصنوعی، صنعت عجیبی است. هوش مصنوعی بازی تاج و تخت را پیش‌بینی می‌کند این سیستم نو ظهور، می‌تواند با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، نوع تصاویر و اشیا و افراد موجود در آنها را تشخیص دهد.مقالات مرتبط: خرید موتور کرکره برقی از شرکت آسیا دُرهوش مصنوعی گوگل در تشخیص سرطان بهتر از انسان عمل می‌کندساخت … ادامه خواندن مانور هوش مصنوعی در زندگی انسان ها