مانور هوش مصنوعی در زندگی انسان ها

هوش مصنوعی، صنعت عجیبی است. هوش مصنوعی بازی تاج و تخت را پیش‌بینی می‌کند این سیستم نو ظهور، می‌تواند با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، نوع تصاویر و اشیا و افراد موجود در آنها را تشخیص دهد. اما علاوه بر این، قابلیت ساخت و تولید تصاویر فوق طبیعی را نیز دارد. قابلیتی که به تازگی توسعه … ادامه خواندن مانور هوش مصنوعی در زندگی انسان ها