عقب نشینی آمازون از نیویورک

سرانجام عقب نشینی آمازون از نیویورک. پس از حملات بسیار از سوی برخی مقامات و نمایندگان پارلمان آمازون تصمیم گرفته ساخت یکی از دو مقر جدیدش را کنسل کند. انتخاب مقر دوم آمازون به سختی و پس از مراحل و ماجراهای بسیار انجام گرفته بود. این انتخاب در آبان ماه امسال اعلام شده بود. بخوانید … ادامه خواندن عقب نشینی آمازون از نیویورک