مصوبه مقابله با پیامک مزاحم

موضوع پیامک‌های مزاحم و درخواست از وزیر ارتباطات برای قطع آنان حالا به اقدامی از سوی جهرمی منجر شده است. وزیر ارتباطات امروز عصر در چند توییت از تصمیم‌گیری برای مقابله با پیامک مزاحم و تبلیغاتی خبر داده است. جهرمی می‌گوید علت رواج پیامک‌های مزاحم عدم وجود راهکار موثر، ارزان و در دسترس برای تبلیغ … ادامه خواندن مصوبه مقابله با پیامک مزاحم