باز کردن آیفون XR

باز کردن کامل آیفون XR و بستن مجدد آن را در این مطلب ببینید.