عربستان عامل ضرر ۲۰ میلیاردی سافت‌بانک

سروصدای ایجاد شده پیرامون ناپدید شدن جمال خاشقچی باعث افت سهام سافت‌بانک (SoftBank) یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه ‌گذار درحوزه تکنولوژی شده است.