امکان جدید ادوبی در شناسایی تصاویر فوتوشاپی

شرکت «ادوبی» (Adobe) با استفاده از هوش مصنوعی قصد دارد از تولید تصاویر فتوشاپ شده که باعث انتشار اخبار جعلی می‌شوند تا حد ممکن جلوگیری کند.