مایکروسافت و ادوبی شراکت خود را گسترش می‌دهند

دو شرکت Adobe و مایکروسافت این هفته خبر از تلفیق هوشمندانهتر و حرفهایتر محصولات خود دادند.