وان‌پلاس 6 ضد آب است؟

آیا وان پلاس 6 ضد آب است؟ ویدئوی باز کردن وان پلاس 6 را تماشا کنید