سرمایه‌گذاری سافت‌بانک در استارت‌‌آپ Cruise

شرکت سرمایه‌گذاری سافت‌بانک روی یک استارت ‌آپ خودروی خودران به نام Cruise سرمایه‌گذاری کرده است.