ویدیوهای جدید از روبات‌های استثنایی بوستون داینامیکس

دو ویدیوی جدید از اطلس و اسپات مینی روباتهای مشهور شرکت بوستون داینامیکس