اتاق کنفرانس هوشمند مایکروسافت، نمایی از آینده جلسات اداری

مایکروسافت طی کنفرانس برنامه نویسان Build developer conference امسال، نوعی اتاق کنفرانس مخصوص آینده را معرفی کرد.