گوشی های آنر خود را چک کنید!

آنر 7 ایکس ویژگی ورود با تشخیص چهره را به موبایل خود اضافه کرده است.